how to build a site for free

C.S. Comercio Internacional

Código SCOM02

Que se aprende a facer?

Planificar e xestionar os procesos de importación e exportación, e de introdución e expedición de mercadorías, aplicando a lexislación, no marco dos obxectivos e dos procedementos establecidos.

Que ocupacións se desempeñan?

Técnico/a en comercio exterior, técnico/a de operacións exteriores de entidades financeiras e de seguros, técnico/a en administración de comercio internacional, asistente ou adxunto/a de comercio internacional, axente de comercio internacional, técnico/a de márketing internacional, técnico/a de márketing dixital internacional, técnico/a de venda internacional, asistente ao departamento de operacións comerciais internacionais, transitario/a, consignatario/a de buques, operador/ora loxístico/a, xefe/a de almacén, técnico/a en loxística do transporte, coordinador/ora loxístico/a, técnico/a en loxística inversa.
Técnico/a en comercio exterior, técnico/a de operacións exteriores de entidades financeiras e de seguros, técnico/a en administración de comercio internacional, asistente ou adxunto/a de comercio internacional, axente de comercio internacional, técnico/a de márketing internacional, técnico/a de márketing dixital internacional, técnico/a de venda internacional, asistente ao departamento de operacións comerciais internacionais, transitario/a, consignatario/a de buques, operador/ora loxístico/a, xefe/a de almacén, técnico/a en loxística do transporte, coordinador/ora loxístico/a, técnico/a en loxística inversa.

A que outros estudos se pode acceder?

Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior. Tamén é posible obter o título de bacharelato matriculándose e superando unicamente as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida, e a materia de Lingua Galega e Literatura. Así mesmo, é posible acceder a calquera ensinanza universitaria de grao, de modo directo, sen necesidade de proba. Se o título universitario tivese limitación de prazas o acceso farase tendo en conta a nota media do ciclo formativo.

Módulos

1

Duración

2.000 horas distribuidas en dous cursos.

2

Formación en Centros de Traballo (FCT)

No meses de abril a xuño do segundo curso, os alumnos que teñan superados os módulos, terán un período de formación en empresas.