how to build your own website

Quen pode participar

Debes ter a nacionalidade española, da UE ou calquera outro estado que participe no programa Erasmus+, ou estar en posesión do permiso de residencia legal en España. 
Estar matriculado nunha Universidade ou Instituto e estar estudando un título oficial de Grao / Enxeñaría ou Formación profesional de posgrao / Superior, no curso académico no que quere facer o seu Erasmus.
Nivel de idiomas. Ter un nivel B1 na lingua vehicular da mobilidade. 

Quen pode participar

Estudantes e Persoal

Estudantes

Ciclo Medio
  • Convenio ca Deputación de Pontevedra